Porrassiivous ja vahaus

portaat-pestään-001

Por­ras­si­ivouk­sis­sa meille tärkeää on asukkaiden viihtyvyys sekä yleinen tur­val­lisu­us. Päivit­täis­si­ivouk­sen ansios­ta por­taat sekä yhteiset tilat kuten saunat ja kuiv­aushuoneet pysyvät puh­taina. Vahaa­mal­la ja perus­pe­semäl­lä saa siiv­ot­tua perus­teel­lisem­min raput ja näin ne pysyvät pidem­pään hyvässä kun­nos­sa. Kysy tar­jous tei­dän kohteel­lenne ja tehdään yhdessä tei­dän tarpeisi­in sopi­va siivoussopimus.

vacuum-001

Toimisto- ja liiketilat

Hoidamme iso­jen sekä pien­ten toimis­to­jen siivouk­set. Meille tärkeää on asi­akkaiden viihtyvyys työ­paikallaan sekä tilo­jen yleinen puh­taus. Tehdään yhdessä juuri tei­dän näköi­nen siivoussopimus!