Ikkunanpesu

Älä turhaan stres­saa ikkunoiden tahroista, me pesemme ne puolestasi. Ikku­nan­pe­sun voit myös tila­ta esimerkik­si kotisi­ivouk­sen tai rap­pusi­ivouk­sen yhteyteen.

ikkuna-pestään-001

Muuttosiivous

Muu­tossa on yleen­sä paljon tekemistä, miet­timistä ja asioiden jär­jeste­lyä. Me helpotamme arkea myös muu­tois­sa. Siivoamme reip­paasti ja luotet­tavasti niin van­han kuin uuden kodin putipuhtaaksi.

Kotisiivous

Teemme jokaisen kotisi­ivouk­semme reip­paasti, luotet­tavasti ja asi­akkaan toivei­ta kuun­nellen. Siivouk­sesi ajanko­hdan pystyt sopi­maan jous­tavasti kanssamme aikataulusi mukaan. Säästä omaa arvokas­ta aikaasi, puh­taaseen koti­in on muka­va saa­pua. Muut työt kuten saunan tai ikkunoiden pesun toteu­tamme asi­akkaan toivei­den mukaan.

Tekstiilipesu

Pesuril­lamme voi pestä kätevästi soh­vat, matot, nojatuolit tai vaik­ka auton­penkit. Teemme tek­sti­ilipesu­ja itse sekä vuokraamme pesuria. Kysy tarjousta!

Hinnasto


Ker­tasi­ivous
45€ /h


Ikku­nan­pe­su
46€ /h


Sopimus­si­ivous
alka­en 39€ /h


Tek­sti­ilipesu
Alka­en 30€

pesu tai vuokraus 35€/ päivä ja viikon­lop­pu 50€

Jokaiselle sopimusasi­akkaalle räätälöidään oma siivoustyönku­vaus joka määrit­tää siivoustyön lop­ullisen hinnan.

Hin­nat sisältävät arvon­lisäveron 24%.
Muis­tathan että siivouk­ses­ta on mah­dol­lista saa­da koti­talousvähen­nys­tä.
Kun ostat työn ennakkoper­in­tärek­isteri­in merk­ityltä yri­tyk­seltä, voit vähen­tää 40 % arvon­lisäverol­lis­es­ta työn osuudesta.


Lue lisää kotitalousvähennyksestä