kaappi-kasveja-002

Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa

Siivouspalvelut pääkaupunki-seudulla

Kotimainen siivousalan yritys vuodesta 1993

Toim­imme pääkaupunkiseudul­la ja sitä ympäröivis­sä kun­nis­sa. Asi­akkaina meil­lä on yri­tyk­siä ja yksi­ty­isiä koti­talouk­sia. Pyrimme toim­i­maan aina asi­akkaan toivei­ta ja tarpei­ta kuunnellen.

Arvo­jamme ovat luotet­tavu­us, ekol­o­gisu­us ja asiakaslähtöisyys.

window-cleaning-001

Miksi valita meidät siivoamaan?

Meiltä saat tutut osaa­vat siivoo­jat joka ker­ta. Saat itse vaikut­taa mitä siiv­otaan ja kuin­ka usein.

Teemme työtä tun­teel­la ja taidol­la. Tehokas, osaa­va ja nuorekas siivousti­im­imme takaa siivouk­sen laadun joka kerta.

Kaut­tamme ei tule turhia yllä­tyk­siä. Halu­amme yllät­tää vain posi­ti­ivis­es­ti puh­taan kohteen merkeissä.

Siivouspalvelut yksityisille

Siivouspalvelut yrityksille